Loading

Doç.Dr.

Emrah ÖZSOY

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

İletişim

eozsoy@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Sawicki, AJ; Zemojtel-Piotrowska, M; Balcerowska, JM; Sawicka, MJ; Piotrowski, J; Sedikides, C; Jonason, PK; Maltby, J; Adamovic, M; Agada, AMD; Ahmed, O; Al-Shawaf, L; Appiah, SCY; Ardi, R; Babakr, ZH; Baltatescu, S; Bonato, M; Cowden, RG; Chobthamkit, P; De Pretto, L; Gouveia, VV; Haretche, C; Ilisko, D; Aruta, JJB; Jia, FL; Jovanovic, V; Jukic, T; Kamble, SV; Khachatryan, N; Klicperova-Baker, M; Koralov, M; Kovacs, M; Kretchner, M; Fernandez, AL; Liik, K; Malik, NI; Malysheva, K; Moon, C; Muehlbacher, S; Nartova-Bochaver, S; Torres-Marin, J; Ozsoy, E; Park, J; Piccinelli, E; Ramos-Diaz, J; Ridic, O; Samekin, A; Starc, A; Kieu, TTT; Tomsik, R; Umeh, CS; Wills-Herrera, E; Wlodarczyk, A; Vally, Z; Zand, S; - The Fear of COVID-19 Scale: Its Structure and Measurement Invariance Across 48 Countries - PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT - ISSN : 1040-3590 - DOI : 10.1037/pas0001102 - - English - Early Access - 2022 - WOS:000744214900001
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Rogoza, R; Zemojtel-Piotrowska, M; Jonason, PK; Piotrowski, J; Campbell, KW; Gebauer, JE; Maltby, J; Sedikides, C; Adamovic, M; Adams, BG; Ang, RP; Ardi, R; Atitsogbe, KA; Baltatescu, S; Bilic, S; Bodroza, B; Brulin, JG; Poonoosamy, HYB; Chaleeraktrakoon, T; Dominguez, AD; Dragova-Koleva, S; El-Astal, S; Eldesoki, WLM; Gouveia, VV; Gundolf, K; Ilisko, D; Jukic, T; Kamble, SV; Khachatryan, N; Klicperova-Baker, M; Kovacs, M; Kozytska, I; Fernandez, AL; Lehmann, K; Lei, XJ; Liik, K; McCain, J; Milfont, TL; Nehrlich, A; Osin, E; Ozsoy, E; Park, J; Ramos-Diaz, J; Ridic, O; Qadir, A; Samekin, A; Tiliouine, H; Tomsik, R; Umeh, CS; van den Bos, K; Van Hiel, A; Vauclair, CM; Wlodarczyk, A; - Structure of Dark Triad Dirty Dozen Across Eight World Regions - ASSESSMENT - Vol.28 - pp.1125 - ISSN : 1073-1911 - DOI : 10.1177/1073191120922611 - JUN 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000537786700001
2 Rogoza, R; Zemojtel-Piotrowska, M; Jonason, PK; Piotrowski, J; Campbell, KW; Gebauer, JE; Maltby, J; Sedikides, C; Adamovic, M; Adams, BG; Ang, RP; Ardi, R; Atitsogbe, KA; Baltatescu, S; Bilic, S; Bodroza, B; Brulin, JG; Poonoosamy, HYB; Chaleeraktrakoon, T; Dominguez, AD; Dragova-Koleva, S; El-Astal, S; Eldesoki, WLM; Gouveia, VV; Gundolf, K; Ilisko, D; Jukic, T; Kamble, SV; Khachatryan, N; Klicperova-Baker, M; Kovacs, M; Kozytska, I; Fernandez, AL; Lehmann, K; Lei, XJ; Liik, K; McCain, J; Milfont, TL; Nehrlich, A; Osin, E; Ozsoy, E; Park, J; Ramos-Diaz, J; Ridic, O; Qadir, A; Samekin, A; Tiliouine, H; Tomsik, R; Umeh, CS; van den Bos, K; Van Hiel, A; Vauclair, CM; Wlodarczyk, A; - Structure of Dark Triad Dirty Dozen Across Eight World Regions - ASSESSMENT - ISSN : 1073-1911 - DOI : 10.1177/1073191120922611 - - English - Early Access - 2020 - WOS:000537786700001
3 Jonason, PK; Okan, C; Ozsoy, E; - The Dark Triad traits in Australia and Turkey - PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.149 - pp.123 - ISSN : 0191-8869 - DOI : 10.1016/j.paid.2019.05.058 - English - Article - 2019 - WOS:000475996600017
4 Ozsoy, E; Rauthmann, JF; Jonason, PK; Ardic, K; - Reliability and validity of the Turkish versions of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T), and Single Item Narcissism Scale (SINS-T) - PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.117 - pp.11 - ISSN : 0191-8869 - DOI : 10.1016/j.paid.2017.05.019 - English - Article - 2017 - WOS:000406567500003
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Cohen, A; Ozsoy, E; - Dark triad and situational variables and their relationship to career success and counterproductive work behaviors among employees in Turkey - INTERNATIONAL JOURNAL OF WORKPLACE HEALTH MANAGEMENT - ISSN : 1753-8351 - DOI : 10.1108/IJWHM-02-2020-0019 - - English - Early Access - 2021 - WOS:000679417500001
2 Özsoy, E. - Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması - Psikoloji Çalışmaları - Vol.40 - pp.105 - DOI : 10.26650/SP2019-0002 - 2020
3 Ozsoy, E; - Adaptation of the Bergen Work Addition Scale into Turkish: A Validity and Reliability Testing Study - STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI - Vol.40 - pp.105 - ISSN : 1304-4680 - DOI : 10.26650/SP2019-0002 - 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000533602900005
4 Julie Aitken Schermer, Radosław Rogoza, Maria Magdalena Kwiatkowska,..Özsoy,E... et al., Anna Włodarczyk - Humor styles across 28 countries - DOI : 10.1007/s12144-019-00552-y - 2019
5 Emrah ÖZSOY - An Empirical Test of Herzberg's Two-Factor Motivation Theory - Marketing and Management of Innovations - pp.11-20 - ISSN : 2227-6718 - DOI : http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-01 - 2019
6 Ozsoy, E; - AN EMPIRICAL TEST OF HERZBERG'S TWO-FACTOR MOTIVATION THEORY - MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS - pp.11 - ISSN : 2218-4511 - DOI : 10.21272/mmi.2019.1-01 - English - Article - 2019 - WOS:000471245800001
7 Ozsoy, E; Saygili, M; Yildirim, K; - EXAMINING THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE MACHIAVELLIAN MANAGERIAL PRACTICES SCALE - JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH - Vol.3 - pp.305 - ISSN : 2528-9705 - English - Article - 2018 - WOS:000467851500001
8 Özsoy, E, Saygılı, M., & Yıldırım, K. (2018). - Examining the psychometric properties of the Machiavellian Managerial Practices scale - Journal Of Organizational Behavior Research - Vol.3 - pp.305-314 - ISSN : 2528-9705 - 2018
9 Özsoy, Emrah., Ömer Alperen ONAY Duygu ALTUN Sümeyye PEHLİVAN - EXAMINING SELF-LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF INDIVIDUAL DIFFERENCES - Journal Of Organizational Behavior Research - Vol.3 - pp.16-32 - 2018
10 Ozsoy, E; Onay, OA; Altun, D; Pehlivan, S; - EXAMINING SELF-LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF INDIVIDUAL DIFFERENCES - JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH - Vol.3 - pp.16 - ISSN : 2528-9705 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000438259100002
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Özsoy, E. (2019). - Yöneticilerin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi - Vol.22 - pp.194-203 - 2019
2 Zor, M., & Özsoy, E. (2019). - Psikolojik sağlamlığın ve genel öz-yeterliliğin çalışmaya tutkunluğa etkisinin karşılaştırılması - Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi - Vol.7 - pp.35-44 - 2019
3 Özsoy, E., ve Ekici Gürbüzoğlu, Y. (2019). - Beyaz Yakalı Çalışanlarda Aranan Becerilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - International Journal of Management and Administration - Vol.3 - pp.149 - 160 - DOI : https://doi.org/10.29064/ijma.531279 - 2019
4 Özsoy, E. (2019). - Tek Maddeli Narsisizm Ölçeği’nin kısıtları ve eleştirileri - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, - Vol.4 - pp.354 - 2019
5 Özsoy, E. - Dark Triad and Counterproductive Work Behaviors: Which of the Dark Triad Traits is More Malevolent? - Journal of Business Research-Turk - Vol.10 - pp.742-756 - 2018
6 Özsoy, E. - Comparing the workaholism level of managers and non-managers - Business & Management Studies: An International Journal - Vol.6 - pp.806-821 - 2018
7 Dominic McLoughlin, Maryna Salun, Emrah Özsoy, Carroll R., Kateryna Zaslavska, Osman Uslu - TRUST WITHIN ORGANISATIONS: A CROSS-CULTURAL RESEARCH ON THE ROLE OF CHARACTER PERCEPTION - Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi - Vol.6, (3) - pp.: 23-37 - DOI : 10.32705/yorumyonetim.468342 - 2018
8 Emrah Özsoy, Kadir Ardıç, Özlem Balaban, Ömer Alperen Onay, Bahar Raşitoğlu - The Role of Type A Personality in Conflict Handling Styles - Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.8/16 - pp.229-240 - 2017
9 Özsoy, E., ve K. Ardıç - Karanlık Üçlü'nün (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi - Yonetim ve Ekonomi - Vol.24 - DOI : 10.18657/yonveek.297733 - 2017
10 Emrah Özsoy, Osman Uslu, Dominic McLouglin - Testing McLoughlin’s Trust Model on Turkish Information Technology Employees - İşletme Bilimi Dergisi - 2017
11 Özlem BALABAN; Emrah ÖZSOY - Effects of Workplace friendship on individual outcomes - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2016
12 Kadir Ardiç; Özlem Oymak;Tugba Özsoy; Osman Uslu; Emrah Özsoy - Comparing person organization fit and person job fit - Journal of Economics & Management - Vol.25 - pp.5-13 - DOI : 10.22367/jem.2016.25.01 - 2016
13 EMRAH ÖZSOY; OSMAN USLU; OĞUZHAN ÖZTÜRK; - Who are Happier at Work and in Life? Public Sector versus Private Sector: A Research on Turkish Employees? - International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences - Vol.1 (2) - pp.148-160 - ISSN : 2311-3197 - 2014
14 Özsoy, E., Erol, E., Korkutata, M., ve M. Şeker. (2014) - Kişilik Modelleri Boyutlarının Karşılaştırılması: A Tipi Ve B Tipi Kişilik Ve Beş Faktör Kişilik Modeli (Comparison of Personality Models Dimensions: Type A and Type B Personality and Five Factor Personality Model) - Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi - Vol.8 - 2014
15 Özsoy, E., ve Yıldız, G. (2013) - Kişilik Kavramının Örgütler Açısından Önemi: Bir Literatür Taraması - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.1 - pp.1 - Aralık - 2013
16 Yıldız, G. ve E. Özsoy. (2013). - Çalışanların Kişilik Özelliğine Göre İş Doyumu Farklılaşır Mı? - SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ - Vol.5 - pp.268 - ISSN : 1309-8012 - Temmuz - 2013
17 Özsoy, E., Filiz, B., ve T. Semiz. (2013). - İşkoliklik Ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiyibelirlemeye Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma - Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi - Vol.5 - pp.59 - ISSN : 1309-8012 - Temmuz - 2013
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Serdar, E., ve Özsoy, E (2019). - İstismarcı Yönetim: Bir Literatür Taraması - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.2 - pp.1-11 - 2019
2 RANA KUTANİS; EMRAH ÖZSOY; AHMET KARAKİRAZ; MUSTAFA ARAS; EMRE EROL; OSMAN USLU; - Örgüt Kültürü Çalışmalarının Yöntem ve Kapsama Bakımından İncelenmesi: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir İnceleme - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Vol.13 - pp.123-142 - ISSN : 2148 – 029x - DOI : http://dx.doi.org/10.11611/JMER436 - 2015
3 EMRAH ÖZSOY; OSMAN USLU; AHMET KARAKİRAZ; MUSTAFA ARAS; - İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme - İşletme Araştırmaları Dergisi - Vol.6 (1) - pp.232-250 - 2014
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Joohyung Kim, David A. Waldman, Huiwen Lian, Catherine Deen, Katrina A. Graham, Joohyung Kim, Mary Elizabeth Mawritz, Hee Man Park, Julena Bonner, Ying-Yi Chih, Andrea Farro, Rebecca Lee Greenbaum, Christian Kiewitz, Joongseo Kim, Jun-Yeob Kim, Jeffery LePine, Hongcai Li, Kadi Liik, Ana Milojkovic, Emrah Özsoy, Mina Pejic, Simon Lloyd D. Restubog, Ping Shao, Jeroen Stouten, Robert Lu Tang, Bennett J. Tepper, Judith Volmer, Lindu Zhao and Zhiqing Zhou - New Ways of Understanding the Dark Side of Leadership - 2020
2 Özsoy, E. (2019). - Work and social life interaction: The link between marriage satisfaction and workaholism. - 2019
3 Özsoy, E. (2019). - ÖZSOY EMRAH (2019). Yöneticilerin Makyavelist yönetsel uygulamalara başvurma eğilimlerinin bireysel öncüllerinin incelenmesi. - 2019
4 Özsoy, E. (2019). - Türk ve Japon akademisyenlerin işkoliklik düzeylerinin karşılaştırılması. - 2019
5 Emrah ÖZSOY - Future Research Directions for Job Satisfaction Studies in Turkey - 2016
6 Emrah ÖZSOY - Conflict Management Styles and Type A Personality - 2016
7 EMRAH ÖZSOY; OSMAN USLU; OĞUZHAN ÖZTÜRK; - Comparing Private and Public Sector Employees’ Job and Life Satisfaction: A Developing Country Sample - 2014
8 EMRAH ÖZSOY;EMRAH ÖZSOY; MUSTAFA ARAS; - EFFECTS OF WORKPLACE FRIENDSHIP ON WORK ENGAGEMENT, INDIVIDUAL PERFORMANCE AND JOB SATISFACTION - 2014
9 Türkmen, M., Saygılı, M., ve E. Özsoy. (2013). - Alışveriş Merkezlerinde Zaman Harcama Eğilimi Kişilik Özelliklerine Göre Farklılaşır Mı? Bir Araştırma - 02-07 Haziran 2013 - 2013
10 Yıldız G. ve E. Özsoy. (2013). - A Tipi Ve B Tipi Kişilik Yapılarını Ölçmeye Yönelik Alternatif Bir Ölçüm Aracı Önerisi - 02-07 Haziran - 2013
11 Özsoy, E ve Y. Ekici. (2013) - Beyaz Yakalı İşgörenlerde Bulunması Arzu Edilen İlk Üç Beceri Nedir? (What are The Top Three Skills Desired for The Whıte Collar Employees?) - November 27th-30th, - 2013
12 Uslu,O. ve E. Özsoy. (2013). - Örgüt Kültürü Algısının Akademik Başarı Üzerine Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma (A Research On Examining The Effect Of Organizational Culture on Academic Success) - November 27th-30th - 2013
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Oruç, E., & Özsoy, E. (2019). - Psikolojik sağlamlığın iş ve yaşam tatmini ile ilişkisi. - 2019
2 Özsoy, E. Ardıç, K. Balaban, Ö. Uslu O - GENEL ÖZ-YETERLİLİĞİN İŞE YÖNELİK TUTUMLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ - 2018
3 ÖZSOY EMRAH, USLU OSMAN, BALABAN ÖZLEM, ARDIÇ KADİR (2018). - Comparing Bergen and Duwas workaholism scales. - 2018
4 USLU OSMAN,ÖZSOY EMRAH,ARDIÇ KADİR,BALABAN ÖZLEM (2018). - Relationship between personality and stress. - 2018
5 USLU OSMAN,ARDIÇ KADİR, ÖZSOY EMRAH (2018). - Liderlik tarzları ve lidere güven arasındaki ilişki. - 2018
6 ÖZSOY EMRAH,USLU OSMAN,ARDIÇ KADİR (2018). - İşkolikliğin yönetsel pozisyon bağlamında incelenmesi - 2018
7 Özsoy,E. (2019). - Examining the effects of workplace friendship on attitudes towards job and organization. - 2018
8 ARDIÇ KADİR,USLU OSMAN, ÖZSOY EMRAH (2018) - Effects of emotional intellegence on job performance. - 2018
9 ÖZSOY EMRAH,ARDIÇ KADİR,USLU OSMAN,BALABAN ÖZLEM (2018). - Examining the effects of general self-efficacy on attitudes towards job. - 2018
10 ÖZSOY EMRAH, ARDIÇ KADİR, USLU OSMAN, BALABAN ÖZLEM (2017). - Karanlık Üçlü’nün yöneticiye güvene etkisinin incelenmesi. - 2017
11 ÖZSOY EMRAH,ARDIÇ KADİR,BALABAN ÖZLEM (2017). - Karanlık Üçlü’nün örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi. - 2017
12 ARDIÇ KADİR,ÖZSOY EMRAH,BALABAN ÖZLEM,USLU OSMAN (2017). - Karanlık üçlünün (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) üretkenlik karşıtı davranışlara etkisinin incelenmesi. - 2017
13 ÖZSOY EMRAH,BALABAN ÖZLEM,ARDIÇ KADİR (2017). - Yöneticilerden algılanan karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların iş tatmini ile ilişkisinin incelenmesi. - 2017
14 ARDIÇ KADİR,USLU OSMAN,ÖZSOY EMRAH (2017). - Kültürel değerlerin örgütsel hiyerarşi bağlamında incelenmesi. - 2017
15 Kadir Ardıç; Emrah Özsoy - Examining the Relationships between the Dark Triad Traits and Big Five Personality Dimensions - 2016
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Özsoy, E. Uslu, O., K. Ardıç - YÖNETİCİLERİN KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ - 2018
2 Uslu, O. Özsoy, E. Ardıç, K - BABACAN LİDERLİK ALGISININ LİDERE GÜVENE ETKİSİ - 2018
3 Özen Kutanis, R., E. Özsoy, A. Karakiraz ve O. UsluRANA KUTANİS; EMRAH ÖZSOY; AHMET KARAKİRAZ; OSMAN USLU; - Örgütsel Davranış Araştırmalarında Kişiliğin Karanlık Yönü (Narsizm, Makyavelizm ve Psikopati) Dikkate Alınıyor mu? - 2015
4 Özsoy, E., ve H. Gündoğdu. (2013). - Tükenmişlik Düzeyi ile İş-Aile, Aile-İş Çatişmasi Arasindaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma - 02-04 Mayıs - 2013
5 Emrah ÖZSOY - BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN YARATICILIĞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ - 2013
6 Uslu, O. ve E. Özsoy. (2012). - Bankacılık Sektöründeki İşletmelerin Örgütsel Güven Düzeyleri ve Örgütsel Güven Boyutları Üzerine Bir Araştırma:Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması - 10-12 Mayıs 2012 - 2012 - SAU
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KADİR ARDIÇ OSMAN USLU EMRAH ÖZSOY - KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖRGÜTSEL HİYERARŞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - 2017
2 KADİR ARDIÇ, EMRAH ÖZSOY , OSMAN USLU - KARANLIK ÜÇLÜ’NÜN (NARSİSİZM, MAKYAVELİZM VE PSİKOPATİ) ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ - 2017
3 Özsoy, E., Kadir ARDIÇ, Özlem BALABAN, Osman Uslu - KARANLIK ÜÇLÜ’NÜN (NARSİSİZM, MAKYAVELİZM VE PSİKOPATİ) 90 ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ - 2017
3.3-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Özsoy, E. (2019). - Current Issues and Research in Organizational Behavior, Bölüm adı:(A review on the consequences of workaholism: Doesit really lead to employee well-being?) (2019)., ÖZSOY EMRAH, Gazi Kitabevi, Editör:Özsoy Emrah, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 203, ISBN:978-605-7805-41-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5333292) - Gazi Kitabevi - 2019
2 Özsoy, E. (2019). - Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış, Bölüm adı:(Örgütlerde stres ve stresle başa çıkma yolları) (2019)., ÖZSOY EMRAH, Eğitim Yayınevi, Editör:Kaygın Erdoğan, Kosa Gözde, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 231, ISBN:978-605-7786-15-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5333277) - 2019
3 Özsoy, E. (2019). - Kariyer Temel Kavramlar, Yönetimi, Güncel Konular, Bölüm adı:(Kariyer başarısı) (2019)., ÖZSOY EMRAH, Eğitim Yayınevi, Editör:Kaygın Erdoğan, Zengin Yunus., Basım sayısı:1, Sayfa 4 Sayısı 305, ISBN:978-605-7557-79-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5333235) - Eğitim Yayınevi - pp.305-320 - 2019
4 Kadir ARDIÇ; Emrah ÖZSOY; Osman USLU - Türkiye'de Çalışmaya Tutkunluk (Work Engagement) Araştırmalarının Genel Görünümü. İçinde. Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışamaları II - Gazi Kitabevi - 2016
5 Kadir ARDIÇ; Osman USLU; Emrah ÖZSOY - Türkiye'de Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) Araştırmalarının Genel Görünümü. İçinde. Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışamaları II - Gazi Kitabevi - 2016
6 Emrah ÖZSOY - Türkiye'de İş Tatmini Araştırmalarının Genel Görünümü. İçinde. Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışmaları 1. - Gazi Kitabevi - pp.103-128 - 2015
3.6-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Özsoy, E., ve Ardıç, K. (2018). - PROF. DR. GÜLTEKİN YILDIZ ANI KİTABI, Bölüm adı:(Narsisizmin yönetsel pozisyon bağlamında incelenmesi) (2018)., ÖZSOY EMRAH,ARDIÇ KADİR, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Editör:Akbolat Mahmut, Üngan Mustafa Cahit, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978-605-2238-07-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4691937) - 2018
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Cross-cultural study on narcissism, envy, shyness, and humor - DOI : 2 - 0101/DIA/2017/46, 2015/19/N/HS6/00685 - 2018
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Prof.Dr. Türker Baş Prof.Dr. Kadir Ardıç Doç.Dr. Mahmut Akbolat Yrd.Doç.Dr. Fatma Gamze Bozkurt Arş.Gör. Çiğdem Uğan Arş.Gör. Gülcan Kahraman Arş.Gör. Emrah Özsoy Arş.Gör. Osman Uslu Arş.Gör. Özgün Ünal - DOI : 1 - 2014 - 1300002 - 2016
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Current Issues and Research In Organizational Behavior, Kitap, Editör, Gazi Kitabevi - 2019
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ :
1 Plos One (SSCI) - 2022
2 Plos One (SSCI) - 2022
3 Acta Psychologica (SSCI) - 2022
4 Frontiers in Psychology (SSCI) - 2021
5 Personality and Individual Differences (SSCI) - 2020
6 Current Psychology (SSCI) - 2020
7 Psychological Reports (SSCI) - 2020
8 Personality and Individual Differences (SSCI) - 2020
9 Marketing and Management of Innovations (ESCI) - 2019
10 Current Psychology (SSCI) - 2019
11 Current Psychology (SSCI) - 2019
12 Current Psychology (SSCI) - 2018
13 Current Psychology (SSCI) - 2018
14 Psychological Reports (SSCI) - 2018
15 Advances in Cognitive Psychology (SSCI) - 2017
16 Psychological Reports (SSCI) - 2017
9.7-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Istanbul Business Research - 2022
2 International Journal of Workplace Health Management - 2020
3 Advances in Hospitality and Tourism Research (ESCI) - 2020
4 İnsan & Toplum (ESCI) - 2019
5 İş Ahlakı Dergisi (ESCI) - 2019
6 Heliyon (ESCI) - 2019
7 Marketing and Management of Innovations (ESCI) - 2019
8 Psikoloji Çalışmaları (ESCI) - 2019
9 İş Ahlakı Dergisi (ESCI) - 2018
9.8-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Business and Economics Research Journal - 2020
2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - 2020
3 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2020
4 The Journal of International Scientific Researches - 2020
5 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2020
6 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2020
7 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi - 2020
8 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2019
9 Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - 2019
10 Akademik İncelemeler Dergisi - 2019
11 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - 2019
12 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - 2019
13 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2019
14 Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi - 2019
15 International Journal of Management and Administration - 2019
16 İŞGÜÇ - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi - 2019
17 AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - 2019
18 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2019
19 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - 2019
20 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2019
21 The Journal of International Scientific Researches - 2019
22 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2019
23 AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - 2018
24 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - 2018
25 Turkish Studies - 2018
9.10-DİĞER ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK :
1 İşletme Bilimi Dergisi - 2020
2 İşletme Bilimi Dergisi - 2019
3 İşletme Bilimi Dergisi - 2019
4 Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - 2019
5 İşletme Bilimi Dergisi - 2018
6 İşletme Bilimi Dergisi - 2018
7 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2018
8 Düsobed - 2018
9 Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi - 2018
10 İşletme Bilimi Dergisi - 2018
11 İşletme Bilimi Dergisi - 2018
12 İşletme Bilimi Dergisi - 2017
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM/SANAT/TASARIM ÖDÜLÜ :
1 Genç Bilim İnsanı Ödülü - Sakarya Üniversitesi - 2020
2 EMRAH ÖZSOY; - Tübitak Yurtiçi Doktora Bursu - TUBİTAK - 2013
MAKALELER
Dark triad and situational variables and their relationship to career success and counterproductive work behaviors among employees in Turkey
Structure of Dark Triad Dirty Dozen Across Eight World Regions
Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü
Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması
Humour Styles across 28 Countries
Humor styles across 28 countries
Examining the effects of sustainable organizational culture on academic achievement
The Dark Triad traits in Australia and Turkey
Psikolojik sağlamlığın ve genel öz-yeterliliğin çalışmaya tutkunluğa etkisinin karşılaştırılması
Beyaz yakalı çalışanlarda aranan becerilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma
An Empirical Test of Herzberg’xxs Two-Factor Motivation Theory
İstismarcı yönetim: Bir literatür taraması
Tek Maddeli Narsisizm Ölçeği’nin kısıtları ve eleştirileri
Yöneticilerin karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların tükenmişlik düzeylerine etkisi
Dark Triad and counterproductive work behaviors: Which of the Dark Triad traits is more malevolent
Öz-liderliğin bireysel farklılıklar bağlamında incelenmesi
Trust within organisations: A cross-cultural research on the role of character perception
Examining the psychometric properties of the Machiavellian Managerial Practices Scale
Comparing the workaholism level of managers and non-managers
Reliability and validity of the Turkish versions of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T), and Single Item Narcissism Scale (SINS-T)
Testing McLoughlin’s Trust Model on Turkish information technology employees
The role of Type A personality in conflict handling styles
Karanlık Üçlü’nün (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) iş tatminine etkisinin incelenmesi
Effects of workplace friendship on individual outcomes
Comparing person organization fit and person job fit
Örgüt kültürü çalışmalarının yöntem ve kapsam bakımından incelenmesi: Lisansüstü tezler üzerinden bir inceleme
Who are happier at work and in life public sector versus private sector a research on Turkish employees
İş tatmininin ölçümünde ölçek kullanımı: Lisansüstü tezleri üzerinden bir inceleme
Kişilik modelleri boyutlarının karşılaştırılması: A Tipi ve B Tipi kişilik ve Beş Faktör Kişilik Modeli
İşkoliklik ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik sağlık sektöründe bir araştırma
Çalışanların kişilik özelliğine göre iş doyumu farklılaşır mı?
Kişilik kavramının örgütler açısından önemi: Bir literatür taraması
BİLDİRİLER
Covid-19 sürecinde işkoliklerin uzaktan çalışmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi
Toward Theoretical Parsimony and Practical Utility in the Prediction of AbusiveSupervision
Türk ve Japon akademisyenlerin işkoliklik düzeylerinin karşılaştırılması
Psikolojik sağlamlığın iş ve yaşam tatmini ile ilişkisi
Yöneticilerin Makyavelist yönetsel uygulamalara başvurma eğilimlerinin bireysel öncüllerinin incelenmesi
Work and social life interaction: The link between marriage satisfaction and workaholism
Examining the effects of workplace friendship on attitudes towards job and organization
Examining the effects of general self-efficacy on attitudes towards job
Liderlik tarzları ve lidere güven arasındaki ilişki
İşkolikliğin yönetsel pozisyon bağlamında incelenmesi
Babacan liderlik algısının lidere güvene etkisi
Comparing Bergen and Duwas workaholism scales
Relationship between personality and stress
Yöneticilerin karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların is tatminine etkisi
Effects of emotional intellegence on job performance
Effects of Individual Cultural Values on Job Satisfaction
Karanlık Üçlü’nün örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi
Yöneticilerden algılanan karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların iş tatmini ile ilişkisinin incelenmesi
Kültürel değerlerin örgütsel hiyerarşi bağlamında incelenmesi
Karanlık Üçlü’nün yöneticiye güvene etkisinin incelenmesi
Karanlık üçlünün (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) üretkenlik karşıtı davranışlara etkisinin incelenmesi
Conflict management styles and type A personality
Examining the relationships between the Dark Triad Traits and Big Five personality dimensions
Future research directions for job satisfaction studies in Turkey
Örgütsel davranış araştırmalarında kişiliğin karanlık yönü (narsizm, Makyavelizm ve psikopati) dikkate alınıyor mu?
Comparing private and public sector employees’ job and life satisfaction: A developing country sample
Effects of workplace friendship on work engagement, individual performance and job satisfaction
Tükenmişlik düzeyi ile iş-aile, aile-iş çatışması arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir araştırma
Birey-örgüt uyumunun yaratıcılığa etkisinin belirlenmesi
Örgüt kültürü algısının akademik başarı üzerine etkisini incelemeye yönelik bir araştırma
Alışveriş merkezlerinde zaman harcama eğilimi kişilik özelliklerine göre farklılaşır mı?
A Tipi ve B Tipi kişilik yapılarını ölçmeye yönelik alternatif bir ölçüm aracı önerisi
Beyaz yakalı işgörenlerde bulunması arzu edilen ilk üç beceri nedir?
Bankacılık sektöründeki işletmelerin örgütsel güven düzeyleri ve örgütsel güven boyutları üzerine bir araştırma: Kamu ve özel sektör karşılaştırması
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Cross-cultural study on narcissism, envy, shyness, and humor
Yüksek Öğrenimde Öğrenci Tatmini